ABC PRAWA
29 maj 2018
Andrzej Banaszewski
Andrzej Banaszewski
T: 601 776 378
Umowa przekazania gospodarstwa rolnego nie jest darowizną, a jego wartości nie dolicza się do podstawy zachowku.
14 maj 2018
Jędrzej Banaszewski
Jędrzej Banaszewski
T: 796 580 170
Dług potwierdzony prawomocnym wyrokiem lub nakazem zapłaty przedawnia się po dziesięciu latach. Termin ten może być przerwany przez złożenie przez wierzyciela wniosku o nadanie klauzuli wykonalności.
16 kwiecień 2018
Jędrzej Banaszewski
Jędrzej Banaszewski
T: 796 580 170
Czy urząd skarbowy zasadnie obciąża firmę kosztami postępowania egzekucyjnego w sytuacji gdy zobowiązanie podatkowe uregulowane zostało kilka dni po wszczęciu egzekucji?
6 kwiecień 2018
Andrzej Banaszewski
Andrzej Banaszewski
T: 601 776 378
Sprawy rozwodowe nie zostały określone w przepisach prawa jako sprawy, które powinny być rozpoznawane przez Sądy w pierwszej kolejności.
30 marzec 2018
Jędrzej Banaszewski
Jędrzej Banaszewski
T: 796 580 170
W niedawnym wyroku Naczelny Sąd Administracyjny orzekł, iż wystarczy samo przypuszczenie o możliwości zastosowania klauzuli o unikaniu opodatkowania by Minister Finansów mógł odmówić wydania interpretacji indywidualnej.